News Sidebar

Case Studies

Case Studies

  • Privatgirot - Leveraging Offshore Invoicing Services

    Privatgirot establishes one of the most advanced shared services Invoicing and AP Cloud-based operations in Europe. Using the latest multi-client, multi-shore automation tools, Privatgirot brings maximum efficiency and labour arbitrage benefits for its European clients.

BancTec: Leading the Process.

BancTec är en av de ledande leverantörerna globalt inom områdena automatisering av finansiella transaktioner och dokumenthantering för företag som eftersträvar effektivisering av sina ekonomiadministrativa processer. Tillsammans med Dataforce Group är BancTec nu ett av de största BPO-företagen på marknaderna för transaktionsbehandling, arbetsflöden och dokumenthantering (BPO = Business Process Outsourcing).
 
Det gemensamma företagets betjänar en kundbas som består av ledande storföretag i mer än 50 länder. Det gör vi med ett globalt team som omfattar över 4 000 medarbetare på 35 kontor och driftcentraler. Inom BPO och molnbaserade tjänster använder BancTec gemensamma teknikplattformar för att tillhandahålla tillförlitlighet, säkerhet och konsekvent höga resultatnivåer. BancTecs affärsfilosofi baseras på långsiktigt samarbete för att skapa mervärde åt kunderna, åstadkomma möjligheter för medarbetarna och generera avkastning till aktieägarna.

Learn More »